ankieta

Ocena rodzaju leków i częstości oznaczania ich stężeń w materiale biologicznym

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania ankiety, której celem jest ocena rodzaju leków i częstości oznaczania ich stężeń w materiale biologicznym w laboratoriach diagnostycznych w Polsce.
Prosimy o uważne przeczytanie pytań i udzielenie odpowiedzi w sposób opisowy, wybranie odpowiedzi z listy lub jej zaznaczenie.

Studenckie Koło Naukowe Farmakologii Klinicznej, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu